Score 250 EC (3 klase)

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0001
Iepakojums:
20x250 ml
Darbīgās vielas:
250 g/l
difenokonazols
Ķīmiskā klase::
triazoli
Reģistrācijas klase:
3
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Darbības veids:
Difenokonazols aptur sēnes attīstību, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.
Preparāta raksturojums:
Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.
Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomycetes sēnēm.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: