Amistar Gold

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Fungicīds

Reģistrācijas Nr.:
0632
Darbīgās vielas:
125 g/l
Azoksistrobīns
125 g/l
difenokonazols
Ķīmiskā klase::
triazoli
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Preparāta raksturojums:
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu un galda biešu sējumos.
Reģistrēts līdz: