Pasargāt rapsi no kaitēkļiem

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības...

Moddus

Lai novērstu graudaugu sējumu veldrēšanos vai to mazinātu, jāizvēlas piemērots augu...

Elatus™ Era

Saimniecības dalās pieredzē, pielietojot Elatus™ Era līdz pat 1000 ha kviešu platībās...

Operation Pollinator

kampaņa derīgo kukaiņu populācijas uzturēšanai

Sekojiet mums Facebook

Agriclub Latvijā

Šī ir Latvijas lauksaimniekiem (augu aizsardzības un sēklu lietotājiem) paredzēta...