ELATUS™ Era - efekts redzams pēc ražas novākšanas

 

ELATUS™ Era - efekts redzams pēc ražas novākšanas

Latvijā kompānijas "Syngenta" jaunākais fungicīds Elatus Era reģistrēts 2017. gada pavasarī un jau ir pārbaudīts lauksaimnieku laukos. Dažas saimniecības ar šo jauno augu aizsardzības līdzekli apsmidzināja līdz pat 1000 ha kviešu platības! Kādu efektu Latvijas lauksaimnieki ieguva, pielietojot Elatus Era ziemas kviešu aizsardzībai?


Sergejs Kataņenko

SIA „Uzvara-Lauks“ apstrādā 5 790 ha zemes un 2017. gada kopējā raža sasniedza 37 tūkst. tonnas. Vidējā ziemas kviešu raža bija 7,2 t/ha. Fungicīds Elatus Era tika izmantots ziemas kviešu otrajā smidzināšanas reizē, tika apstrādāta 300 ha platība, kurā auga kviešu šķirnes Skagen un Tobak. "Esam priecīgi, ka kompānijai Syngenta ir tik labs produkts -jaunais fungicīds patiešām dod cerības. Šo kompāniju pazīstam kā patiesi kvalitatīvu kodņu ražotāju, bet tagad mums bija iespēja pārbaudīt jaunākās paaudzes fungicīdu", -saka SIA "Uzvara-Lauks" galvenais agronoms Sergejs Kataņenko. Pēc viņa teiktā, no sākuma, apsekojot laukus, starpība netika novērota -tā parādījās mēnesi pēc smidzināšanas: augi bija veselīgāki, lauks zaļāks. "Tā kā mūsu saimniecība ir liela, augi, kas ilgāk paliek zaļi, tiek vērtēti kā pozitīvs faktors. Tā, piemēram, ja nespēj laikā nokult jau nogatavojušos kviešus, pazeminās graudu kvalitāte. Bet ja augu veģetācija joprojām turpinās, graudu kvalitāte nemainās. Lielajā saimniecībā mums nav jācenšas panākt to, lai visas platības nobriest vienlaicīgi", - paskaidro S. Kataņenko. Platībās, kurās otrajā smidzināšanas reizē (BBCH 59) tika izmantots Elatus Era (deva 0,80 l/ha), iegūts 0,7-0,8 t/ha graudu ražas pieaugums. Graudi bija augstas kvalitātes un ļoti lieli: šķirnes Skagen 1 000 graudu svars bija 55-56 grami.    

 

Uldis Antipins vada SIA "Lielvircava Agro", kurā apstrādā 3 352 ha zemes. 2017.gada sezonā ziemu kviešu platības sasniedza pat 1 900 ha, vairāk nekā puse no šīs platības tika apsmidzināta ar jauno fungicīdu Elatus Era. "Ja jau izmēģināt, tad izmēģināt: ar Elatus Era apsmidzinājām 1000 ha, izmantojām to otrajā apstrādes reizē, deva 0,75 l/ha. Patiesībā sakot, necentāmies salīdzināt, tikvien, ka ar Elatus Era apsmidzinājām intensīvākās kviešu šķirnes, kurām ir lielāks ražas potenciāls. Vidējā raža bija 8 t/ha, taču bija šķirnes, kurām raža sasniedza 10 t/ha. Izteikts efekts tika iegūts kviešu agrīno šķirņu sējumos: kviešu šķirne Edvīns, kas bija apsmidzināta ar citu fungicīdu, deva ražu 6 t/ha, bet ar Elatus Era apsmidzinātā šķirne Brilliant -pat 8 t/ha ražu. Tas ir lielisks rezultāts", -saka U. Antipins. Un piebilda, ka visi kviešu graudi bija ļoti labas kvalitātes -ekstra un pirmās klases. 2017.gada kopējā kviešu raža sasniedza 19 800 tonnas un bija par 1300 tonnām lielāka nekā iepriekšējā. "Mēs ar agronomu rēķinām, ka 800 kg ražas pieaugums -tā ir pamatīga nauda, vairāk nekā 100 eiro, tāpēc fungicīda lietošana tiešām atmaksājas," -teica U. Antipins.

 

Zemnieku saimniecības "Kotiņi" īpašnieks Aldis Ločmelis savu saimniecību nodibināja pirms 25 gadiem, tagad šeit strādā 28 darbinieki, kopējā apstrādājamā platība jau ir pārsniegusi 3 000 ha. Galvenais saimnieciskās darbības virziens -graudaugu un pākšaugu augstas kategorijas sēklu audzēšana. "Kotiņi" jau desmit gadus ir labi pazīstama arī kā kvalitatīvās rapšu eļļas un pārtikas miltu ražotājs. Rapši un kvieši ir saimniecības galvenās kultūras. «2017.gada vasaras lielāka daļa bija lietaina. Šis faktors radīja labvēlīgus apstākļus augu slimību izplatībai. Elatus Era izmantojām ziemas kviešu otrajā smidzināšanas reizē. Pamanījām, ka atlikušajā veģetācijas periodā fungicīds droši aizsargāja kviešus no patogēniem, infekcija tika apturēta pat uz jau inficētajām lapām. Salīdzinājumā ar mūsu saimniecības tehnoloģijām, kur tika izmantoti citi fungicīdi, ar Elatusv Era apsmidzināti kvieši deva 700 kg/ha ražas pieaugumu. Aprēķinājām, kaut gan smidzināšana ar jauno fungicīdu bija par 12 eiro/ha dārgāka, tomēr šis sadārdzinājums ar uzviju tika kompensēts ar iegūtās ražas pieaugumu", - saka A. Ločmelis.

Zemnieku saimniecības "Valneri" īpašnieks Juris Lavenieks Jelgavas rajonā attīsta 1000 ha lielu augkopības saimniecību, audzē ziemas kviešus un rapsi, kā arī pākšaugus. 2017.gada ražu viņš vērtē kā ļoti labu -tā ir neapšaubāmi lielākā pēdējo piecu gadu laikā. Vidēji tika nokults 8-9 t/ha ziemas kviešu, graudi bija gandrīz bāzes mitruma -faktiski tos pat nevajadzēja žāvēt. Zemnieks saka, ka2017. gadā viņš veica eksperimentu: kviešu šķirni Artist vienā platībā audzēja pēc kviešiem, bet otrajā -pēc pupām. Pirmajā platībā smidzināja ar jauno fungicīdu Elatus Era, bet otrajā platībā smidzināja ar citu fungicīdu. Rezultāti Juri pārsteidza. "Vizuāli sējumu platībās lielas atšķirības netika novērotas, taču patīkami pārsteidza rezultāti pēc nokulšanas: ar Elatus Era smidzinātais lauks deva ražas pieaugumu -1 t/ha. Un tieši šajā platībā tika sēti kvieši pēc kviešiem! Lai gan teorētiski, ražīgākiem bija jābūt kviešiem, kas sēti pēc pupām", -saka J. Lavenieks. Viņš izmantoja Elatus Era maksimālo devu -1 l/ha, smidzinot to otrajā apstrādes reizē, kad jau parādījās vārpas. Kopumā zemnieks nosauca šosezonu par īpatnēju: veģetācija pavasarī sākās ļoti agri, marta beigās ziemāju sējumus jau varēja mēslot, aprīlī atkal palika vēsāks, bet mitruma netrūka, tāpēc kvieši nestīdzēja un ļoti labi saceroja. Pateicoties vēsajai vasarai, vēlāk nekā parasti tika izsmidzināti fungicīdi, bet raža nobrieda kvalitatīva un bagātīga.

Fungicīda Elatus Era sastāvā ir divas darbīgās vielas: benzovindiflupirs 75g/l + protiokonazols 150g/l. Tasirplaša spektra, sistēmas iedarbības, pirazolkarboksamīdu un triazolu ķīmisko grupu fungicīds, paredzēts aizsardzībai pret sēņu slimībām kviešu, miežu, tritikāles un rudzu sējumos. Pēc ražotāja ieteikumiem, Elatus Era optimālais smidzināšanas laiks ziemas kviešiem ir karoglapas stadijā vai tieši pirms vārpošanas sākuma, kad sāk izvirzīties vārpa, optimālā deva 0,8 l/ha. Vislielākā efektivitāte ir saredzama, lietojot fungicīdu tādu šķirņu sējumos, kas ir jutīgākas pret slimībām un ar garāku veģetācijas periodu.

ELATUS™ ERA

Informācija par produktu..

Ilgtermiņa aizsardzība

SOLATENOL ™ - nodrošinajaunu iedarbības līmeni graudaugu...

ELATUS™ ERA

Apsekojiet izmēģinājumu lauciņus 360° tehnoloģiju.

ELATUS™ ERA

Kādas ir SOLATENOL™ priekšrocības?