Syngenta uzņēmuma stratēģija

Lai apmierinātu lauksaimnieku vēlmes, 2011. gadā Syngenta nolēma apvienot visus savus centienus un zināšanas vienā organizācijā. Jaunā stratēģija balstās uz spēju pielāgoties jauniem izaicinājumiem un tirgus prasībam un ir koncentrēta uz trim galvenajiem uzdevumiem – integrāciju, inovāciju un maksimālu rezultātu sasniegšanu.

Orientējoties uz integrētu piedāvājumu attīstību, Syngenta apvienoja vienā komplektā sēklas un augu aizsardzības līdzekļus. Uzņēmējdarbības veiksme ir uzticēšanās un sadarbība. Mēs turpināsim darbu, apvienojot augu aizsardzības produktu izpētes un attīstības departamentu ar sēklkopību un selekciju.

Mēs centīsimies meklēt partnerību, kas uzlabos mūsu piedāvājumu un sadarbības vērtību, un ļaus ātrāk padarīt inovācijas pieejamas lauksaimniekiem. Syngenta uzņēmuma stratēģija – kopā mēs esam stiprāki!