Kodnes, celest trio, maksim; syngenta

Kodnes

Vibrance Star

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas kviešu, speltas kviešu, ...

Vibrance Pro logo

Vibrance Pro

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas kviešu, speltas kviešu, ziemas

Vibrance Trio logo

Vibrance Trio

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas

Vibrance Duo

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, rudzu un

Celest Trio 060 FS

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, ziemas un

Maxim 025 FS

Pieskares iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, rudzu, miežu, zirņu un

Maxim Star 025 FS

Plaša iedarbības spektra pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras

INOVATĪVI RISINĀJUMI SĒKLAS MATERIĀLĀ ESOŠO SLIMĪBU IEROBEŽOŠANAI

Syngenta, balstoties uz jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātiem, izstrādā jaunus un arī pilnveido jau esošos augu aizsardzības produktus, kuri paredzēti sēklas materiāla apstrādei (kodnes), lai ierobežotu kaitīgo organismu izplatību. Lietotājam piedāvātie ...