You are here

Tvertnes maisījumu veidošana (secība)

Veidojot tvertnes maisījumus, būtiska nozīme ir produktu secībai. Zemāk ir mūsu ieteikumi tvertnes maisījumu veidošanas secībai.
PIRMS PRODUKTU JAUKŠANAS VIENMĒR IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU!
Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar ražotāja pārstāvjiem.

1. Iepildīt ūdeni smidzinātāja tvertnē apmēram 1/2 līdz
3/4 no nepieciešamā daudzuma
2. Ieslēgt maisītāju
3. Pievienot ūdens mīkstinātāju vai pretputošanas līdzekli,
ja nepieciešams.
4. Minerālmēsli, mikroelementi (cietie)
5. Cietās formulācijas (WG, WP, SG, SP)
6. Ūdens bāzes formulācijas (SC, CS, SL)
7. Šķīdinātāja bāzes formulācijas
(SE, EW, EO, EC, DC, OD, ME)
8. Piepilda atlikušo ūdens daudzumu.
9. Piedevas un palīgvielas neatkarīgi no formulācijas

Formulācijas

CS Mikrokapsulētās daļiņas
DC Dispersijas koncentrāts
EC Emulsijas koncentrāts
EW Emulsija eļļa ūdenī
EO Emulsija ūdens eļļā

ME Mikro emulsijas
OD Dispersija eļļā
SC Suspensijas koncentrāts
SG Šķīstošas granulas
SE Suspensijas emulsija

SL Šķīstošs koncentrāts
SP Šķīstošs pulveris
WG Ūdenī šķīstošas granulas
WP Pulveris suspensijai

Darba šķidruma sagatavošana

Ūdens litri
Darba šķidruma koncentrācija %/ Preparāts ml vai g
0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,70% 1,00% 1,50%
0.5 0,1 0,15 0,2 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 5 7,5
1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 7 10 15
1,5 0,3 0,45 0,6 0,75 1,5 3 4,5 6 7,5 10,5 15 22,5
2 0,4 0,6 0,8 1 2 4 6 8 10 14 20 30
3 0,6 0,9 1,2 1,5 3 6 9 12 15 21 30 45
4 0,8 1,2 1,6 2 4 8 12 16 20 28 40 60
5 1 1,5 2 2,5 5 10 15 20 25 35 50 75
6 1,2 1,8 2,4 3 6 12 18 24 30 42 60 90
7 1,4 2,1 2,8 3,5 7 14 21 28 35 49 70 105
8 1,6 2,4 3,2 4 8 16 24 32 40 56 80 120
9 1,8 2,7 3,6 4,5 9 18 27 36 45 63 90 135
10 2 3 4 5 10 20 30 40 50 70 100 150
11 2,2 3,3 4,4 5,5 11 22 33 44 55 77 110 165
12 2,4 3,6 4,8 6 12 24 36 48 60 84 120 180
13 2,6 3,9 5,2 6,5 13 26 39 52 65 91 130 195
14 2,8 4,2 5,6 7 14 28 41 56 70 98 140 210
15 3 4,5 6 7,5 15 30 45 60 75 105 150 225
16 3,2 4,8 6,4 8 16 32 48 64 80 112 160 240
17 3,4 5,1 6,8 8,5 17 34 51 68 85 119 170 255
18 3,6 5,4 7,2 9 18 36 54 72 90 126 180 270
19 3,8 5,7 7,6 9,5 19 38 57 76 95 133 190 285
20 4 6 8 10 20 40 60 80 100 140 200 300
50 10 15 20 25 50 100 150 200 250 350 500 750
100 20 30 40 50 100 200 300 400 500 700 1000 1500

Piemērs, ja nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija vajadzīga 0,4% un tiek ņemti 15 L ūdens, tad nepieciešamais preparāta daudzums ir 60 ml vai g.