Syngenta Latvijā


Lauksaimniecība ir biznesa nozare, kas vienmēr mainās. Neviens gads nelīdzinās iepriekšējam. Labus rezultātus izdodas sasniegt tikai tiem, kas pastāvīgi pilnveidojas – mācās, meklē jaunas iespējas kā uzlabot sava darba rezultātus. Mums un Jums ir kopēji mērķi – ilgtspējīga un stabila Latvijas lauksaimniecības attīstība.

Ilgtspējīga un pastāvīga biznesa attīstība

Kompānija iekarojusi vadošās pozīcijas gan augu aizsardzības līdzekļu, gan sēklu nozarē. Pateicoties ieguldītajam darbam produktu izpētē un attīstībā, kā arī profesionālajām konsultācijām Syngenta kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem piegādātājiem agrobiznesa jomā un vairākās produktu grupās ieņem nozīmīgu tirgus daļu. 

Tuvāk klientiem
Lai saviem klientiem – tirgotājiem un produktu lietotājiem sniegtu augsta līmeņa konsultācijas, darbinieku atlasē viens no kritērijiem ir – būt attiecīgās nozares speciālistam.  Galvenais uzsvars darbā ar klientiem ir sezonas laikā maksimāli nodrošināt zemniekiem konsultācijas uz lauka. Mūsu devīze – Domāsim tāpat kā audzētājs!

Plašs produktu piedāvājums
Syngenta investē vienu miljardu dolāru gadā jaunu produktu attīstībā un izpētē. Tas nodrošina mūsu kompānijai plašu produktu klāstu. Bez jau labi zināmiem produktiem, Syngenta katru gadu reģistrē jaunus produktus, kas palīdz lauksaimniekiem  iegūt augstākas ražas.