Noteikumi

Syngenta Polska Sp. z o.o. ("Syngenta") nodrošina tīmekļa vietni www.syngenta.lv ("Vietne"), lai sniegtu vispārīgu informāciju par Syngenta un tās produktiem un pakalpojumiem. Jūs varat izmantot šo vietni, ievērojot atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem

Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai rūpīgi pārskatītu šos noteikumus un nosacījumus. Piekļūstot šai vietnei un izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja jūs nepiekrītiet ievērot šos noteikumus un nosacījumus, jūs nedrīkstat piekļūt šai vietnei, izmantot vai lejupielādēt materiālus no šīs vietnes.

Šie noteikumi un nosacījumi var mainīties

Syngenta patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma atjaunināt vai mainīt šos noteikumus. Syngenta to darīs, publicējot šajās vietnēs atjauninātu vai mainītu šo noteikumu un nosacījumu versiju. Ja jūs izmantojat šo Vietni pēc jebkādām šādām izmaiņām, tā ir jūsu piekrišana ievērot pārskatītos noteikumus un nosacījumus. Šī iemesla dēļ mēs iesakām pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus katru reizi, kad izmantojat šo vietni.

Konfidencialitātes politika

Syngenta ir apņēmusies ievērot personu, kas izmanto šo vietni, privāto datu aizsardzību. Šajā vietnē publicētajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītas Syngenta pašreizējās politikas un prakses attiecībā uz Syngenta savākto personisko informāciju, izmantojot šo vietni.

Paziņojums par konfidencialitāti ir daļa no šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat savas personiskās informācijas nodošanai, saskaņā ar paziņojumu par konfidencialitāti šajā vietnē. Lūdzu, izskatiet šos noteikumus un nosacījumus.

Lietotājvārdi, paroles un drošība

Katrs šīs vietnes lietotājvārds un parole, jūsu izvēlēts vai jums izvēlēts, ir paredzēts jūsu personīgai lietošanai, un to nedrīkst izmantot kāds cits (ieskaitot jūsu uzņēmuma darbiniekus vai aģentus). Jūs un jūsu uzņēmums ir pilnībā atbildīgi par sava lietotājvārda un paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Turklāt jūs un jūsu uzņēmums ir pilnībā atbildīgi par visām darbībām, kas notiek šajā vietnē, izmantojot jūsu lietotājvārdu un paroli neatkarīgi no tā, vai jūsu uzņēmuma paroles izmantošanai ir atļauja vai pilnvara. Jums vai jūsu uzņēmumam nekavējoties jāpaziņo Syngenta par jebkuru zināmu vai aizdomīgu neautorizētu lietotāja vārdu un paroli vai jebkuru citu drošības pārkāpumu.

Lietotāja informācijas atjaunināšana

Jums vai jūsu uzņēmumam nekavējoties jāpaziņo Syngenta, ja kāda informācija, ko sniedzat kā daļu no reģistrācijas procesa ("lietotāja informācija"), mainās vai arī jūs vai jūsu uzņēmums uzzina, ka kāda lietotāja informācija ir neprecīza vai nepilnīga.

Neatkarīgi no jūsu vai jūsu uzņēmuma pienākuma sniegt Syngenta atjauninātu lietotāja informāciju, Syngenta ir tiesīga paļauties uz lietotāja informāciju, ko jūs vai jūsu uzņēmums iepriekš sniedza, līdz brīdim, kad jūs vai jūsu uzņēmums ir sniedzis Syngenta atjauninātu lietotāja informāciju. Jūs un jūsu uzņēmums arī piekrītat, ka Syngenta var sniegt paziņojumus, kas saistīti ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kas saistīti ar šo vietni, pa e-pastu, izmantojot jaunāko e-pasta adresi, kuru jūs vai jūsu uzņēmums ir norādījis Syngenta.

Ja jūs vairs neesat sava uzņēmuma darbinieks vai pilnvarots pārstāvis vai jūsu uzņēmums vairs nav pilnvarojis jūs izmantot šo vietni, tad jūsu uzņēmumam nekavējoties par to jāpaziņo Syngenta, un jums vairs nav atļauts izmantot šo vietni.

Kā starp jums un jūsu uzņēmumu un Syngenta, Syngenta ir vienīgās un ekskluzīvās īpašumtiesības uz visām tiesībām, īpašumtiesībām un interesēm šajā vietnē, ieskaitot, bez ierobežojuma, dizainu, funkcijas, funkcionalitāti, navigāciju, saturu un vietnes "izskatu un izjūtām ", visiem datiem, kas iegūti, izmantojot šo vietni, ieskaitot, bez ierobežojuma, visas ar to saistītās intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, visas autortiesības, patenti, preču zīmes, komercnoslēpumi un prasmes.

Tiesības mainīt vietni
Syngenta patur tiesības jebkurā veidā mainīt šīs vietnes saturu un funkcionalitāti vai ierobežot piekļuvi šai vietnei, arī īslaicīgi vai pastāvīgi atslēgt šo vietni jebkurā laikā, jebkura iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma un nekādā veidā nebūt atbildīgai pret jums vai jūsu uzņēmumu par iespējamām šādu izmaiņu sekām vai slēgšanu.
 

Paziņojums par autortiesībām un ierobežota licence

Viss, ko redzat un dzirdat šajā vietnē ("Saturs"), ieskaitot, piemēram, visu tekstu, fotogrāfijas, ilustrācijas, grafiku, audio klipus, videoklipus un audio-video klipus, ir aizsargāts ar autortiesībām.

Jums tiek piešķirta neekskluzīvā licence satura tematam, tomēr ievērojot šādus ierobežojumus:

Jūs varat lejupielādēt, uzglabāt, izdrukāt, kopēt un kopīgot saturu no šīs vietnes, ja:

  1.  izmantosiet Saturu nekomerciālai lietošanai vai turpināsiet jūsu darījumus ar Syngenta;
  2. publicēsiet jebkuru satura daļu jebkurā citā interneta vietnē vai citos plašsaziņas līdzekļos, kas ir līdzīgi tai, kurā tā ir iesniegta šajā vietnē;
  3. attiecināt Saturu ar Syngenta;
  4. nekādā veidā nemainīt Saturu, kā arī neizdzēst vai nemainīt paziņojumus par autortiesībām vai preču zīmēm vai paziņojumus par konfidencialitāti.

Ja vien tas nav skaidri norādīts iepriekš, jūs nedrīkstat kopēt, lejupielādēt, drukāt, publicēt, attēlot, izpildīt, izplatīt, pārraidīt, pārsūtīt, tulkot, modificēt, pievienot, atjaunināt, apkopot, samazināt, rāmēt, ierindot, saiti vai dziļo saiti ar jebkuru citu publiski pieejamu vietni vai jebkādā citā veidā pārveidojot vai pielāgojot visu vai daļu no šīs vietnes satura, iepriekš nesaņemot Syngenta rakstisku atļauju.

Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti iepriekš, jūsu lejupielādētā satura tiesības, īpašumtiesības vai procenti netiek pārsūtīti, kad lejupielādējat saturu no šīs vietnes. Izņemot ierobežotu, neekskluzīvu licenci, kas ir skaidri noteikta iepriekš, nekas, kas ietverts šajos noteikumos un nosacījumos, un šajā vietnē nav uzskatāms par licences vai citu tiesību, kas izriet no Syngenta autortiesībām, preču zīmēm, patentiem vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, vai jebkuras trešās puses.

Paziņojums par preču zīmi

Visas šajā vietnē redzamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ("Preču zīme (-s)") ir reģistrētas un nereģistrētas Syngenta, tās filiāļu vai trešo personu preču zīmes, kuras ir licencējušas savas preču zīmes Syngenta vai kādām no tās filiālēm.

Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti šajos noteikumos un nosacījumos, jūs nedrīkstat reproducēt, parādīt vai citādi izmantot jebkuru preču zīmi, iepriekš nesaņemot Syngenta rakstisku atļauju.

Nevēlamas idejas

Syngenta atzinīgi novērtē jūsu komentārus un atsauksmes par šo vietni. Visa informācija un materiāli, kas Syngenta tiek iesniegti šajā vietnē, piemēram, komentāri, atsauksmes, idejas, jautājumi, dizainparaugi, dati un tamlīdzīgi, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepiederīgiem. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam, lai jūs nesūtītu mums nekādu informāciju vai materiālus, kurus nevēlaties mums piešķirt, tai skaitā, bez ierobežojuma, jebkādu konfidenciālu informāciju un jebkādus oriģinālus radošus materiālus.

Iesniedzot Syngenta paziņojumus un / vai materiālus, izmantojot šo vietni, jūs bez maksas piešķirat Syngenta visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē attiecībā uz informāciju un / vai materiāliem, ko iesniedzat Syngenta. Syngenta būs tiesības izmantot jebkādu informāciju un / vai materiālus, kurus jūs iesniedzat, izmantojot šo vietni, kā arī jebkādas idejas, koncepcijas, prasmes vai metodes, kas ietvertas jebkādā šādā informācijā un / vai materiālos, jebkādā nolūkā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jaunattīstību, ražojot un tirgojot produktus, izmantojot šādu informāciju vai materiālus bez ierobežojumiem un bez jebkādas kompensācijas.

Tomēr Syngenta neizmantos nekādu informāciju vai materiālus, kurus jūs iesniedzat, izmantojot šo vietni, tādā veidā, kas var pārkāpt piemērojamos likumus par privātumu. Jo īpaši Syngenta neizpaudīs jūsu vārdu vai citādi nepaziņos par to, ka jūs mums iesūtījāt informāciju vai materiālus, ja vien: a) mēs nesaņemam jūsu atļauju izmantot jūsu vārdu; vai (b) mēs vispirms paziņojam, ka materiāli vai cita informācija, kuru jūs iesniedzāt konkrētai šīs vietnes daļai, tiks publicēta vai citādi izmantota ar jūsu vārdu uz to; vai (c) mums tas ir jādara saskaņā ar likumu.

Jūs esat atbildīgs par paziņojumiem, kurus iesniedzat, izmantojot šo vietni, tostarp, neierobežojot to patiesumu un precizitāti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu iesniegumam (piemēram, izmantojot mūsu saziņas veidlapu) nav juridiski saistošas ​​ietekmes uz Syngenta. Tādēļ rēķini, atgādinājumi un tamlīdzīgi produkti jānosūta vienīgi adresēm, kas norādītas attiecīgajā līgumā.

Trešās puses informācija

Daļu informāciju, rakstus un citus materiālus, kas pieejami šajā vietnē, sniedz Syngenta trešajām personām. Ja vien tas ir praktiski, identificē šo trešo pušu materiālu avotu. Šīs trešās puses materiāli ir paredzēti tikai jūsu interesēm un ērtībām. Syngenta neattaisno vai neuzrāda, ka šie materiāli ir aktuāli, precīzi, pilnīgi vai uzticami. Syngenta neuzņemas nekādu atbildību par trešās puses izmantošanu.

Saites uz citām Syngenta vietnēm

Šī vietne satur hipersaites uz citām tīmekļa vietnēm, ko darbina Syngenta vai citi Syngenta uzņēmumi ("Cita Syngenta tīmekļa vietne (-s)"). Šīs citas Syngenta tīmekļa vietnes ir atsevišķas un atšķirīgas tīmekļa vietnes. Katra kalpo citam mērķim. Tādēļ katru citu Syngenta tīmekļa vietni reglamentē tās lietošanas noteikumi un savs paziņojums par konfidencialitāti. Ja, izmantojot šīs vietnes saites, jūs piekļūstat citām Syngenta tīmekļa vietnēm, lūdzu, pārskatiet izmantošanas noteikumus un paziņojumu par konfidencialitāti, kas publicēti katrai vietnei, kuras apmeklējat.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šī vietne satur hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kuras Syngenta nedarbina. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai jūsu norādei un ērtībai, un tie nenozīmē, ka materiāls ir apstiprināts šajās trešo pušu tīmekļa vietnēs vai ir saistīts ar to operatoriem. Syngenta nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to saturu. Jūs piekļūstat un izmantojat šīs tīmekļa vietnes tikai uz savu risku.

Informācija par produktu

Jebkura informācija, kas ir šajā vietnē iekļauta vai norādīta, ir paredzēta tikai kā ievads Syngenta un tā produktiem un pakalpojumiem. Lai iegūtu precīzus padomus un norādījumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar Syngenta. Personām, kas vēlas izmantot augu aizsardzību vai sēklu produktu, ir jāizlasa un jāievēro marķējums, kas pievienots šim izstrādājumam, un jāatbilst visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kas attiecas uz šī produkta lietošanu. Pirms izmantojat kādu augu aizsardzības līdzekli, pārliecinieties, ka tas ir reģistrēts lietošanai jūsu valstī.

Vispasaules pieejamība

Tā kā dažādām pasaules valstīm ir atšķirīgi likumi un normatīvās prasības, daži produkti, programmas vai pakalpojumi ir pieejami dažās valstīs, nevis visās valstīs. Šajā vietnē var būt atsauces vai savstarpējas atsauces uz Syngenta produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas jūsu valstī var nebūt pieejami vai paziņoti. Šīs atsauksmes nenozīmē, ka Syngenta plāno paziņot par šādiem produktiem, programmām vai pakalpojumiem jūsu valstī. Konsultējieties ar vietējo Syngenta tirdzniecības pārstāvi vai sazinieties ar Syngenta, ja jums ir jautājumi par to, kādi produkti, programmas un pakalpojumi jums var būt pieejami.

Sazinies ar mums

Dažu Syngenta tīmekļa vietņu funkcija "sazinieties ar mums" ļauj jums nosūtīt saistītos jautājumus mūsu ekspertiem tiešsaistē. Šī funkcija ir paredzēta jūsu interesēm un ērtībām. Mūsu atbildes lietderība uz jūsu jautājumu ir atkarīga no tās informācijas pilnīguma un precizitātes, uz kuras tā pamatojas, un citiem faktoriem, kurus mēs nevaram ietekmēt, piemēram, laika apstākļi. Jūs un jūsu uzņēmums ir vienīgi atbildīgi par mūsu atbildes vērtības un lietderības novērtēšanu.

Dažās Syngenta tīmekļa vietnēs tiks ievietoti reprezentatīvi jautājumi un atbildes, kas, mūsuprāt, varētu būt interesanti citiem reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, savā jautājumā neiekļaujat nekādu konfidenciālu, patentētu vai personas identificējošu informāciju. Mēs paturam tiesības rediģēt jautājumus skaidrības vai garuma dēļ. Pirms nosūtāt mums jebkuru informāciju, lūdzu, pārskatiet noteikumu un nosacījumu sadaļu par iesniegumiem.

Nav piedāvājums vai uzaicinājums ieguldīt

Informācija šajā vietnē neveido un netiek uzskatīta par piedāvājumu vai uzaicinājumu ieguldīt vai citādi meklēt Syngenta akcijas vai citus vērtspapīrus. Neviens šāds piedāvājums vai ielūgums netiek darīts vai netiek pieprasīts. Vērtspapīru cenas un ienākumi no šiem vērtspapīriem jebkurā laikā var palielināties vai samazināties, un potenciālajiem ieguldītājiem jāapzinās, ka iepriekšējie rezultāti ne vienmēr norāda uz nākotnes rezultātiem. Pirms jebkura investīciju lēmuma iespējamiem ieguldītājiem ir jāmeklē neatkarīgas finanšu konsultācijas

Perspektivitāte

Mūsu vietnē var būt ietverti uz nākotni vērstie paziņojumi, piemēram, izteikumi par vēsturisko faktu, tostarp paziņojumi par mūsu uzskatiem un cerībām. Šie apgalvojumi, kurus var identificēt ar tādiem vārdiem kā, piemēram, "gaidīt", "būtu", "būs", "potenciāli", "plāni", "izredzes", "aplēse", "mērķis", " uz ceļa "un līdzīgi izteicieni ir balstīti uz pašreizējiem plāniem, aplēsēm un prognozēm, attiecībā uz kurām Syngenta nekādā ziņā nav atbildīga un attiecībā uz kuru jūs un jūsu uzņēmums nedrīkstētu nepamatoti paļauties. Šie paziņojumi ietver raksturīgus riskus un neskaidrības, no kurām daudzas ir ārpus Syngenta kontroles. Uz priekšu vērstie paziņojumi attiecas tikai uz to datumu, un Syngenta neuzņemas saistības atjaunināt nevienu no tiem, ņemot vērā jauno informāciju vai nākotnes notikumus

Atteikšanās no garantijām

Šī vietne tiek sniegta "kā tāda", kā "pēc iespējas", bez jebkādām atrunām vai garantijām. Syngenta vienības un to attiecīgie pakalpojumu sniedzēji un licences devēji pilnībā atsakās no visām garantijām, kas ir skaidras, netiešas, likumīgas vai citādas. Neierobežojot iepriekšminēto, ciktāl to atļauj likums, Syngenta vienības un to attiecīgie pakalpojumu sniedzēji un licences devēji atsakās no (a) visām garantijām par piemērotību konkrētam mērķim, derīgumu konkrētam mērķim, īpašumtiesībām un nepārkāpšanu attiecībā uz šo vietni un tās saturu un visiem produktiem vai pakalpojumiem, kas aprakstīti šajā vietnē vai darīti pieejami šajā vietnē; (b) garantijām saistībā ar kavēšanos, pārtraukumiem, kļūdām vai izlaidumiem šīs vietnes vai jebkuras šīs vietnes daļas darbībā; (c) garantijas saistībā ar šīs vietnes nosūtīšanu vai piegādi vai tās pieejamību jebkurā konkrētā laikā vai vietā; (d) garantijas attiecībā uz šīs vietnes drošību vai šīs vietnes saturu, kurā nav vīrusu, tārpu vai cita koda, kas var izpausties kā piesārņojošas vai destruktīvas īpašības; (e) garantijas, kas saistītas ar šīs vietnes izmantošanu, derīgumu, precizitāti, valūtu, pilnīgumu, piemērotību, uzticamību vai rezultātiem, ieskaitot jebkuru saturu, tostarp produkta etiķetes, produktus vai pakalpojumus, kas pieejami, izmantojot šo vietni; un (f) garantijas saistībā ar vietnēm, kurām šī vietne ir saistīta.

Atsevišķās jurisdikcijās nav atļauts atsaukt konkrētas garantijas vai ierobežojumus par to, cik ilgi ir saistīta garantija, tādēļ viens vai visi iepriekš minētie ierobežojumi var nebūt piemērojami jums un / vai jūsu uzņēmumam.

Atbildības ierobežošana

Jūsu un jūsu uzņēmuma šīs vietnes izmantošana, tas ir saturs, tostarp produkta etiķetes, un visi produkti, programmas vai pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot šo vietni, ir jūsu un jūsu uzņēmuma vienīgais risks. Syngenta vienības vai to attiecīgie pakalpojumu sniedzēji un licences devēji, tostarp to attiecīgie direktori, amatpersonas, darbinieki vai aģenti, nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas rodas jūsu vai jūsu uzņēmuma piekļuves, lietošanas vai nespēju izmantot šo vietni, tās saturu, tostarp produkta etiķetes, vai produktus, programmas vai pakalpojumus, kas ir pieejami šajā vietnē, vai jūsu vai jūsu uzņēmuma paļaušanos uz jebkādu informāciju, kas sniegta, izmantojot šo vietni. Neierobežojot iepriekš minēto, Syngenta vienības un to attiecīgie pakalpojumu sniedzēji un licences devēji nekādā veidā nav atbildīgi par iespējamām satura kļūdām vai izlaidumiem; tas jo īpaši attiecas uz jebkuru informāciju par produktiem, programmām un pakalpojumiem, ko sniedz Syngenta struktūras. Šis ir visaptverošs atbildības ierobežojums, kas attiecas uz visiem zaudējumiem un jebkāda veida zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir tiešie vai netiešie, vispārējie, īpaši, nejauši, izrietoši, paraugi vai citādi, ieskaitot, bet ne tikai, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, datu zudumu vai bojājumus vai nemateriālo vērtību, kā arī ienākumu vai peļņas zaudējums.

Šis atbildības ierobežojums tiek piemērots, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, vai iespējamā atbildība ir balstīta uz līgumu, nolaidību, deliktu, stingrām atbildībām vai jebkādu citu pamatu un pat tad, ja tiek informēts kāda Syngenta vienības pilnvarots pārstāvis vai arī vajadzēja zināt par šādu zaudējumu iespēju un neņemot vērā citu tiesiskās aizsardzības līdzekļu efektivitāti.

Jūs un jūsu uzņēmums atzīstat un piekrītat, ka Syngenta nevarēja padarīt šo vietni un tās saturu pieejamu jums un jūsu uzņēmumam bez maksas, ja to atbildība nebūtu ierobežota, kā izklāstīts iepriekš.

Ja kāds no šiem atbildības ierobežojumiem tiek atzīts par nederīgu vai spēkā neesošu kāda iemesla dēļ, tad Syngenta organizāciju un to attiecīgo pakalpojumu sniedzēju un licenču devēju kopējā atbildība šādos apstākļos saistībām, kas citādi būtu ierobežotas, nedrīkst pārsniegt simts (€ 100,00) Euro.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot noteiktus zaudējumus, tāpēc daži vai visi šīs atbildības ierobežojumi neattiecas uz jums un / vai jūsu uzņēmumu un jums un / vai jūsu uzņēmumam var būt papildu tiesības.

Spēkā esošie tiesību akti un jurisdikcija

Šie noteikumi un nosacījumi tiek regulēti, tiek pakļauti un tiek interpretēti saskaņā ar Šveices tiesību aktiem, neņemot vērā tiesību normu kolīzijas principus. Bāzeles, Bāzeles-Štata kantonas, Šveices parastās tiesas ir izņēmuma jurisdikcijā attiecībā uz jebkādām prasībām saistībā ar šiem noteikumiem.

Atteikšanās

Mūsu neveiksme jebkurā brīdī pieprasīt kādu no šiem noteikumiem un nosacījumiem vai izmantot jebkādas šeit paredzētās tiesības netiek uzskatīta par atteikšanos no šāda noteikuma vai šādu tiesību. Visiem atbrīvojumiem jābūt rakstveidā un jāparaksta pusei, kas ir saistoša. Ja rakstiskajā atrunā nav tieša paziņojuma par pretējo, Syngenta atteikšanās no jebkāda šo noteikumu un nosacījumu par jebkuru šajā pantā paredzēto noteikumu pārkāpumu nedrīkst tikt uzskatīta par atteikšanos no jebkura tāda noteikumu turpināšanas vai sekojošā pārkāpuma, atteikšanās no paša noteikuma vai atteikšanās no jebkādām tiesībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Atšķirība

Ja kāds no šiem noteikumiem un nosacījumiem kompetentās tiesas rīcībā ir pretrunā ar likumu, šāds noteikums tiek mainīts un interpretēts tā, lai vislabāk sasniegtu sākotnējā noteikuma mērķus, ciktāl to atļauj likums un pārējie šo noteikumu un nosacījumu noteikumi paliek spēkā pilnībā.

Visa vienošanās

Šie noteikumi un nosacījumi veido visu līgumu starp jums un jūsu uzņēmumu un Syngenta attiecībā uz jūsu un jūsu uzņēmuma piekļuvi un / vai izmantošanu šajā vietnē. Šie noteikumi un nosacījumi netiks grozīti, izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šeit.

Pārskatīšanas datums

Šie noteikumi un nosacījumi pēdējo reizi tika mainīti 2018. gada 25. maijā.