Maxim 025 FS

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Kodne

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0089
Iepakojums:
4x5 l
Darbīgās vielas:
25 g/l
fludioksonils
Ķīmiskā klase::
fenilpirols
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Darbības veids:
Fludioksonils apkaro visas no ekonomiskā viedokļa būtiskās slimības, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes, kuru ierosinātāji atrodas uz sēklas.
Preparāta raksturojums:
Fludioksonils ir plaša spektra kontaktiedarbības fungicīds ar ilgstošu iedarbību, tas tiek lēnām uzņemts sēklā un dīgšanas procesā nedaudz pārvietojās arī uz dīgstu. Fludioksonils apkaro visas no ekonomiskā viedokļa būtiskās slimības, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes, kuru ierosinātāji atrodas uz sēklas.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz:
Izplatīšanas beigu datums: