Vibrance Star

Reģistrācijas Nr.:
0679
Iepakojums:
12 x 1 l, 4 x 5 l
Darbīgās vielas:
25 g/l
sedaksāns
25 g/l
fludioksonils
20 g/l
tritikonazols
Ķīmiskā klase::
fenilpirols
Class of danger:
Uzmanību
Reģistrācijas klase:
2
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Preparāta raksturojums:
Vibrance Star sastāvā esošā darbīgā viela sedaksāns ir pirazolu-karboksamīdu grupas plaša spektra fungicīds, kas raksturojas kā sukcināta-dehidrogenāzes inhibitors (SDHI) ar kompleksu iedarbību. Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Sedaksāns bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Sedaksāns ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas pārvietojas ar iztvaikošanas ūdens plūsmu ksilēmā (ksilēma mobilitāte), bet neuzrāda floēma mobilitāti. Sedaksāns ir ļoti efektīvs pret Ascomycetes un Oomycetes klases patogēniem.

Fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Preparāta iedarbībā tiek traucēta enzīmu proteīnu kināze, kas ir galvenais enzīmu fosforilēšanās katalizators glicerola sintēzē. Osmotiskā aktivitāte sēņu šūnu membrānās tiek traucēta, kā rezultātā tiek ietekmēta ūdens uzņemšana šūnās un šūnu veidošanās. Tas kavē sēņu sporu dīgšanu un micēlija augšanu. Fludioksonils nodrošina plaša spektra iedarbību pret Ascomycetes un Basidiomycetes klases patogēniem.

Tritikonazols ir triazolu grupas fungicīds, kas raksturojas kā demetilācijas inhibitors (DMI). DMI fungicīdi aptur sēnes augšanu, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās. Triazoli ir sistēmas iedarbības, kam raksturīga ātra uzņemšana un laba akropetālā pārvietošanās pa ksilēmu, kas nodrošina labu vielas izplatīšanos audos. Tritikonazols nodrošina aizsardzību pret plašu sēklās un augsnē esošo slimību spektru un ir daļēji efektīvs pret melnplaukām (Ustilago spp.).

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz:
Izplatīšanas beigu datums: