Vibrance Trio

Reģistrācijas Nr.:
0635
Darbīgās vielas:
25 g/l
sedaksāns
25 g/l
fludioksonils
10 g/l
tebukonazols
Ķīmiskā klase::
fenilpirols, triazoli
Class of danger:
Uzmanību
Reģistrācijas klase:
2
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Preparāta raksturojums:
Vibrance Trio sastāvā esošā darbīgā viela sedaksāns ir pirazolu-karboksamīdu grupas plaša spektra fungicīds, kas raksturojas kā sukcināta-dehidrogenāzes inhibitors (SDHI) ar kompleksu iedarbību. Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Parasti trikarboksilskābes cikls nodrošina nepārtrauktu elpošanas ķēdes apgādi. Sedaksāns bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Sedaksāns ir sistēmas iedarbības un pārvietojas ar iztvaikošanas ūdens plūsmu ksilēmā (ksilēma mobilitāte), bet neuzrāda floēma mobilitāti.

Fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Preparāta iedarbībā tiek traucēta enzīmu proteīnu kināze, kas ir galvenais enzīmu fosforilēšanās katalizators glicerola sintēzē. Osmotiskā aktivitāte sēņu šūnu membrānās tiek traucēta, kā rezultātā tiek ietekmēta ūdens uzņemšana šūnās un šūnu veidošanās. Tas kavē sēņu sporu dīgšanu un micēlija augšanu.

Tebukonazols ir plaša spektra triazolu grupas fungicīds, kas raksturojas kā bioķīmisks sterolu demetilācijas inhibitors (DMI) ar aizsargājošu, ārstējošu un attīrošu iedarbību. DMI fungicīdi aptur sēnes micēlija augšanu, iejaucoties ergosterolu biosintēzē šūnu membrānās. Triazoli ir sistēmas iedarbības, tiem raksturīga ātra uzņemšana un laba akropetālā pārvietošanās pa ksilēmu, kas nodrošina labu vielas izplatīšanos audos. Lietojot kā kodni, tebukonazols ir efektīvs pret dažādām graudaugu slimībām, tādām kā melnplaukas Tilletia spp., Ustilago spp. un Urocystis spp., kā arī pret sēklas infekciju Septoria nodorum.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Izplatīšanas beigu datums: