INOVATĪVI RISINĀJUMI SĒKLAS MATERIĀLĀ ESOŠO SLIMĪBU IEROBEŽOŠANAI

Jaunumi

Syngenta, balstoties uz jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātiem, izstrādā jaunus un arī pilnveido jau esošos augu aizsardzības produktus, kuri paredzēti sēklas materiāla apstrādei (kodnes), lai ierobežotu kaitīgo organismu izplatību. Lietotājam piedāvātie produkti ir ne tikai efektīvi pret kaitīgajiem organismiem, bet arī viegli izmantojami praksē. Īpaši liela uzmanība tiek veltīta kodņu efektivitātes palielināšanai un to drošības uzlabošanai.

KVALITATĪVA SĒKLA – PAMATS IZCILAI RAŽAI

Graudiem, kas paredzēti sēklai, ir jāatbilst noteiktiem rādītājiem. Lai sagatavotu kvalitatīvu sēklas materiālu, graudi tiek attīrīti, žāvēti un tad kodināti. Apstrādājot graudus ar kodni, augs var tikt pasargāts no slimību ierosinātājiem, kas atrodas ne tikai uz grauda virsmas, bet arī tajā iekšā. Kodināti graudi tiek pasargāti no iespējamās inficēšanās gan dīgšanas laikā, gan agrīnās attīstības stadijās, jo tiek kavēta to patogēnu attīstība, kas atrodas uz grauda, graudā un augsnē. Sēklas apstrāde ir viens no ekonomiskākajiem un drošākajiem augu aizsardzības pasākumiem, kas varētu ievērojami palielināt ražu, novēršot slimību izplatīšanos. Izsējot kodinātu sēklu jau agrīnos attīstības posmos, veidojas vienmērīgi sējumi, kas ieliek stabilu pamatu izcilai ražai.

Kāpēc vajadzētu kodināt sēklas?

 • Graudi, kurus izmanto sēklai, var būt daudzu slimību primārais infekcijas avots, kuras veiksmīgi var ierobežot izmantojot kodināšanu.
 • Izsējot kodinātu sēklu, augi tiek pasargāti arī no augsnē esošajiem slimību ierosinātājiem.
 • Tikai sējot kodinātu sēklu var izvairīties no cietās melnplaukas, putošās melnplaukas, stiebru melnplaukas, pundurmelnplaukas, miežu lapu brūnsvītrainības, dīgstu sakņu kakla un sakņu puvju radītiem zaudējumiem.
 • Sēklu kodināšana ir lētākais profilaktiskais pasākums pret lapu tīklplankumainības, dzeltenplankumainības u.c. slimību agrīnu izplatīšanos.
 • Sējot kodinātu sēklu, augi labāk iesakņojas, sējumi aug veselīgāki un izlīdzinātāki.
 • Kodināšana palīdz nodrošināt bagātīgāku ražu un labāku graudu kvalitāti.

Veicot kviešu sēklas materiāla kodināšanu tiek ierobežoti tie slimību ierosinātāji, kurus nevar ierobežot veicot smidzināšanu veģetācijas perioda laikā. Tie ir patogēni, kas bojā augu sakņu pamatni ( fuzarioze, helmintosporioze un sakņu puves) un graudu kvalitāti (cietā melnplauka, putošā melnplauka, pundurmelnplauka).Līdz ar to kodināšana var pasargāt augus no agrīnas lapu slimību izplatīšanās un samazina augu aizsardzības līdzekļu patēriņu, kā arī smidzinājumu skaitu veģetācijas sezonas laikā. Sēklu kodināšanā izmantojamiem produktiem vajadzētu aptvert pēc iespējas plašāku ierobežojamo slimību klāstu. Sēklas virsmai jābūt pārklātai ar kodni vienmērīgi. Kodinot sēklu, tā tiek attīrīta ne tikai no patogēniem, kuri atrodas uz graudu virsmas, bet kodnes ar sistēmas iedarbību iznīcina arī tos slimību ierosinātājus, kas attīstījušies grauda iekšpusē.

STANDARTS SĒKLU KODINĀŠANAS TEHNOLOĢIJĀ – FORMULA M

Syngentas zinātniekiem lielāku uzmanību veltot sēklas kodināšanas efektivitātes palielināšanai, tika izveidota jauna tipa formulācija – Formula M.

 • Formula M nodrošina īpaši vienmērīgu sēklas graudu virsmas pārklājumu un labu kodnes noturību uz graudiem. Šīs īpašības nodrošina jaunās paaudzes polimēri, emulgatori un citas sastāvā esošas vielas.
 • Vienmērīgi sēklas virsmu pārklājusī kodne ātri nokļūst uz dīgstošajām saknēm un koleoptiles, tādā veidā pasargājot tos no infekcijas avotiem, kas atrodas augsnē.
 • Jauna tipa kodnes viegli šķīst ūdenī, izveido viendabīgu, neputojošu šķīdumu.
 • Kvalitatīvs sēklas pārklājums un labāka kodnes noturība, līdz ar to mazāki darbīgās vielas zudumi rezultātā dod veselīgāku, labāk aizsargātu sēklas materiālu.
 • Stipri pielipusī kodne labi turas uz sēklas tās fasēšanas, transportēšanas un sējmašīnu uzpildīšanas laikā, tā nodrošinot drošus apstākļus darbiniekiem, kas strādā pie sēklas sagatavošanas un sējas, kodnes nenoput vidē – tiek mazāk piesārņota daba.

FLUDIOKSONILS – SYNGENTA KODŅU PAMATS

FLUDIOKSONILS – fungicīdu darbīgā (aktīvā) viela, kura ir vairumā Syngenta kodņu sastāvā, kas paredzētas graudaugiem (Maxim, Maxim Star, Maxim Extra un Celest Trio).

FLUDIOKSONILS ir Syngenta zinātnieku no Pseudomonas spp.baktērijām izdalīto vielu pilnveidots un sintezēts fungicīds.

FLUDIOKSONILS izceļas ar īpašu iedarbību pret visām Fusarium ģints sēnēm, tostarp Microdochium nivale, kura ierosina sārto sniega pelējumu. Efektīvs arī pret cieto melnplauku, sakņu kakla un sakņu puvēm, plēkšņu plankumainību kviešu sējumos; lapu tīklplankumainību un lapu brūnsvītrainību, sakņu kakla un sakņu puvēm, cieto melnplauku miežu sējumos. Izsējot ziemāju sēklas, kuras ir apstrādātas ar kodni, kuras sastāvā ir fludioksonila aktīvā viela, rudenī izaug dzīvīgi un veselīgi dīgsti, augi tiek pasargāti no slimībām ziemā, turpretī pavasarī veido blīvus un raženus sējumus. Fludioksonils ir pilnīgi drošs graudaugiem, tam nav negatīvas ietekmes ne uz sēklu dīgtspēju, ne uz dīgstu attīstību.