Elatus Era

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0552
Darbīgās vielas:
75 g/l
benzovindiflupirs
150 g/l
Protiokonazols
Ķīmiskā klase::
pirazol-4-karboksamīds, triazoli
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Preparāta raksturojums:
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu, zirņu, lēcu un lauka pupu sējumos.
Reģistrēts līdz: