Revus Top

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0453
Iepakojums:
12x1 l
Darbīgās vielas:
250 g/l
mandipropamīds
250 g/l
difenokonazols
Ķīmiskā klase::
mandelamīdi, triazoli
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Darbības veids:
Mandipropamīds efektīvi ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu. Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori.
Preparāta raksturojums:
Mandipropamīds ir efektīva darbīgā viela pret oomicētu klases patogēniem. Mandipropamīds tiek absorbēts uz auga virsmas esošajā vaska slānī. Tiklīdz auga virsma ir nožuvusi, preparāts uz auga virsmas ir lietus drošs. Neliela darbīgās vielas daļa tiek uzņemta auga šūnās un tas ir pietiekami, lai apturētu sēnas micēlija augšanu infekcijas sākotnējā posmā. Translaminārā pārvietošanās nodrošina arī lapas apakšpuses aizsardzību. Mandipropamīds efektīvi ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu. Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā. Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomycetes sēnēm.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: