Topas 100 EC

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0009
Iepakojums:
20x250 ml
Darbīgās vielas:
100 g/l
penkonazols
Ķīmiskā klase::
triazoli
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Darbības veids:
Penkonazols iedarbojās uz patogēnu, kavējot demetilāciju sterolu biosintēzes procesā haustoriju veidošanās stadijā.
Preparāta raksturojums:
Topas 100 EC sastāvā esošā darbīgā viela - penkonazols ir triazolu klases fungicīds, kas iedarbojās uz patogēnu, kavējot demetilāciju sterolu biosintēzes procesā haustoriju veidošanās stadijā. Penkonazols ir sistēmas fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību. Augā tas tiek uzņemts caur lapām un akropetāli (virzienā uz augšu) nogādāts uz neapstrādātām auga daļām.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: