Elatus Plus

Reģistrēts
Last updated:

Fungicīds

Reģistrācijas Nr.:
0574
Iepakojums:
1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Darbīgās vielas:
100 g/l
benzovindiflupirs
Ķīmiskā klase::
pirazol-4-karboksamīds
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Mode of action detail:
Fungicīda Elatus Plus sastāvā esošā darbīgā viela benzovindiflupirs ir elpošanas kompleksa II inhibitors un darbojas kā spēcīgs patogēno sēņu enzīmu sukcināta dehidrogenāzes blokators (SDHI). Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Parasti trikarboksilskābes cikls nodrošina nepārtrauktu elpošanas ķēdes apgādi. Benzovindiflupirs bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Benzovindiflupirs ir nākamās paaudzes SDHI fungicīds, kas nodrošina augstu iedarbības efektivitāti ar mazākām aktīvās vielas devām.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: