Elatus Plus

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Fungicīds

Reģistrācijas Nr.:
0574
Iepakojums:
1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Darbīgās vielas:
100 g/l
benzovindiflupirs
Ķīmiskā klase::
pirazol-4-karboksamīds
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Preparāta raksturojums:
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un rudzu sējumos.
Reģistrēts līdz: