Elatus Plus Plexeo

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Fungicīds

Reģistrācijas Nr.:
0574/0677
Iepakojums:
(2x5 l) & (2x5 l)
Darbīgās vielas:
100 g/l
benzovindiflupirs
Ķīmiskā klase::
pirazol-4-karboksamīds
Preparāta raksturojums:
Elatus Plus:
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un rudzu sējumos.

Plexeo 90:
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.
Augu augšanas regulators un fungicīds ziemas un vasaras rapša sējumos