Lai novērstu graudaugu sējumu veldrēšanos vai to mazinātu, jāizvēlas piemērots augu augšanas regulators

Jaunumi

Veldres veidošanās cēloņi un sekas

Graudaugu veldres veidošanās galvenais cēlonis ir nepareiza auga attiecība starp virszemes daļas masu un stiebra augšējās daļas noturību. Veldre tiek konstatēta brīdī, kad virszemes daļu izturība ir lielāka par pamatnes daļu izturību. Ja ir attīstīta spēcīga sakņu sistēma, veldre ir novērojama retāk. Sējumu veldrēšanos veicina: augsnes veids, lielas slāpekļa mēslojuma devas, sabiezināti sējumi, garstiebrainas šķirnes, vārpas svars, slimības, meteoroloģiskie laika apstākļi (lietus, vējš, krusa). Spēcīgas infekcijas gadījumā saveldrētos laukos raža var būt uz pusi mazāka nekā veselos laukos. Sējumu veldrēšanās ne tikai apgrūtina labības novākšanu, bet samazina iegūtās ražas apjomu un kvalitāti. Graudi veidojas nekvalitatīvi, samazinās 1000 graudu masa un tilpummasa.

Lai palielinātu graudaugu veldres izturību, jāievēro visi agrotehniskie pasākumi. Pareizi jāapstrādā augsne, jāievēro sējas termiņi un izsējas normas, jāsēj sertificētas sēklas, jāizvēlas pret veldri izturīgas šķirnes, jāsabalansē mēslojums, pareizā laikā un devās jālieto augu aizsardzības līdzekļi. Pārmērīgs slāpekļa mēslojums var izraisīt palielinātu graudaugu cerošanu un lielas lapotnes izveidošanos, līdz ar to arī stiebru izstiepšanos garumā. Stiebra augšējās daļas noturība (stiprums) samazinās, un pieaugošā lapotnes masa izraisa stiebra deformāciju jeb veldrēšanos.

Lai novērstu graudaugu sējumu veldrēšanos vai to mazinātu, jāizvēlas piemērots augu augšanas regulators

Augu augšanas regulators ir bioloģiski aktīva viela, kas ietekmē augu augšanu un attīstību, ir spēcīgs, ātri iedarbīgs sistēmisks produkts, kas uzsūcas augā caur lapām, stiebriem un tiek aizvadīts līdz auga augšanas punktam. Tādējādi samazinās auga šūnu garums un palielinās šūnu blīvums, kas savukārt veicina stiebra sieniņu izturību un stiebru garumu samazināšanu. 

Syngenta augšanas regulatori Moddus un Moddus Start,  darbīgā viela Etil-trineksapaks, 250 g/l, tiek uzņemta ar graudaugu lapām un dzinumiem, kur aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos galvenokārt stiebru pēdējos posmus, iedarbojoties uz augšanas hormona giberelīna biosintēzi. Lietojot darbīgo vielu etil-trineksapaks no graudaugu stiebrošanas sākuma stadijas līdz stiebrošanas beigām, preparāts palēnina augu augšanu, tādējādi samazinot kultūrauga augstumu

2016. gadā veiktajā ziemas kviešu ‘Edvins’ lauka izmēģinājumā augu augšanas regulators ar darbīgo vielu etil-trineksapaks, 250 g/l, ar devu 0,4 l/ha uzrādīja būtisku starpmezglu posmu samazinājumu. Izsmidzinot etil-trineksapaku no graudaugu stiebrošanas sākuma stadijas līdz šīs stadijas beigām (AS 33–39), augšanas regulators palēnina augu augšanu, tādējādi samazinot to augstumu, it īpaši stiebru pēdējā posma garumu.Augu augšanas regulatoru lietošana ietekmēja arī ziemas kviešu ‘Edvins’ 1000 graudu masu.

Moddus Start deva - 0,3 l/ha un liekams no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanai karoglapas makstī, vai dalītā apstrādē 0,15 l/ha (intervāls starp apstrāžu reizēm – 7 dienas).

Moddus 250  deva 0,3 – 0,4 /ha 0,2 – 0,4 l/ha optimālais lietošanas laiks ir no pirmā mezgla stadijai līdz trešā mezgla stadijai.