Axial 50 EC

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0304
Iepakojums:
4x5 l
Darbīgās vielas:
50 g/l
pinoksadēns
Ķīmiskā klase::
fenilpirazolīni
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Darbības veids:
Axial 50 EC apkaro vējauzu (Avena fatua), parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli), sarenes (Setaria spp.), airenes (Lolium spp.), skarenes (Poa spp.) u.c.
Preparāta raksturojums:
Axial 50 EC efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina, kad visas nezāles ir sadīgušas. Axial 50 EC apkaro vējauzu (Avena fatua), parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli), sarenes (Setaria spp.), airenes (Lolium spp.), skarenes (Poa spp.) u.c. Axial 50 EC neiedarbojas uz divdīgļlapju nezālēm. Tā iedarbību neietekmē augsnes tips un organisko vielu sastāvs. Axial 50 EC satur drošinātājvielu meksil-klokvintocetu, kura tiek pievienota, lai uzlabotu apstrādājamo kultūraugu toleranci.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: