Boxer 800 EC

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0271
Iepakojums:
4x5 l
Darbīgās vielas:
800 g/l
prosulfokarbs
Ķīmiskā klase::
tiokarbamāti
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Darbības veids:
Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā.
Preparāta raksturojums:
Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās pret īsmūža viendīgļlapju nezālēm un virkni divdīgļlapju nezāļu. Nezāles uzņem preparātu caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā. Visvairāk preparāts tiek uzņemts caur hipokotilu (auga stumbra posms starp dīgļlapām un saknes kakliņu).

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: