Elumis 105 OD

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0573
Iepakojums:
12 x 1 l, 4 x 5 l
Darbīgās vielas:
75 g/l
mezotrions
30 g/l
nikosulfurons
Preparatīvā forma:
dispersija eļļā
Darbības veids:
Nikosulfurons uzkrājas auga meristēmās, kur tas kavē enzīma acetolaktāta sintēzi, kā rezultātā tiek pārtraukta šūnu dalīšanās un nezāļu augšana.
Mezotrions ir sistēmisks savienojums, kas kavē hlorofila sintēzi.
Preparāta raksturojums:
Elumis 105 OD ir plaša iedarbības spektra herbicīds, kas satur divas aktīvās vielas ar atšķirīgu darbības mehānismu. Optimālais preparāta lietošanas laiks - kukurūzas 2 līdz 8 lapu stadijā (BBCH 12-18). Nikosulfurons pieder sulfonilurīnvielas atvasinājumu ķīmiskajai grupai. Tas efektīvi iedarbojās uz divdīgļlapju un viendīgļlapju nezālēm, kuras preparātu uzņem galvenokārt caur lapām. Nikosulfurons uzkrājas auga meristēmās, kur tas kavē enzīma acetolaktāta sintēzi, kā rezultātā tiek pārtraukta šūnu dalīšanās un nezāļu augšana. Aktīvā viela mezotrions tiek absorbēta galvenokārt caur lapām, bet daļu augs uzņem arī caur saknēm. Tas nozīmē, ka tiek kontrolētas arī jaunās nezāles, kas parādās pēc preparāta izsmidzināšanas. Mezotrions ir sistēmisks savienojums, kas kavē hlorofila sintēzi. Nezāles pārstāj augt uzreiz pēc apstrādes un iet bojā 2-3 nedēļu laikā pēc apstrādes.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: