Banvel 4S

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0038
Iepakojums:
12x1 l
Darbīgās vielas:
480 g/l
dikamba
Ķīmiskā klase::
benzoskābes atvasinājumi
Preparatīvā forma:
šķīstošs koncentrāts
Darbības veids:
Banvels iedarbojas uz nezāļu šūnu dalīšanos, izsaucot lapu un stublāju deformāciju.
Preparāta raksturojums:
Banvels 4S ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds. Tā darbīgā viela – dikamba divdīgļlapju nezālēs iekļūst galvenokārt caur lapām, kā arī caur saknēm. Banvels iedarbojas uz nezāļu šūnu dalīšanos, izsaucot lapu un stublāju deformāciju. Preparātam pārvietojoties augā, seko visa auga un tā sakņu sistēmas atmiršana. Banvelu ieteicamas lietot ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos pavasarī. Optimālais laiks – graudaugu cerošanas fāze, t.i. sākot ar cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Herbicīds vislabāk iedarbojas uz jaunām nezālēm - vēlams 2 lapu fāzē, bet ne vēlāk kā tās ir sasniegušas 4 lapu fāzi un apmēram 5 cm augstumu. Daudzgadīgajām nezālēm minimālais rozetes diametrs ir 5 cm.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: