Ouragan System 4

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0209
Iepakojums:
12x1 l, 20 l
Darbīgās vielas:
360 g/l
glifosāts
Ķīmiskā klase::
fosfororganiskie savienojumi
Preparatīvā forma:
šķīstošs koncentrāts
Preparāta raksturojums:
Sistēmas iedarbības neselektīvs herbicīds, ko augi uzņem caur zaļajām lapām un mizu. Lieto plaša spektra īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai papuvēs, tīrumos pēc ražas novākšanas, ziemas kviešu, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un rapša sējumos pirms pļaujas, augļu dārzos, skuju koku jaunos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.
Reģistrēts līdz: