Avoxa

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0525
Iepakojums:
4x5 l
Darbīgās vielas:
33,3 g/l
pinoksadēns
8,33 g/l
piroksulams
Ķīmiskā klase::
fenilpirazolīni, Ttriazolopirimidīnu sulfonanilīdu atvasinājumi
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts
Darbības veids:
Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos.
Preparāta raksturojums:
Avoxa ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas no atšķirīgām ķīmiskām klasēm. Pinoksadēns pieder jaunai ķīmiskajai klasei – fenilpirazolīniem. Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojās uz meristēmas šūnām. Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Īsi pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā. Otra darbīgā viela – piroksulams pieder triazolopirimidīnu sulfonamīdu ķīmiskajai klasei. Augā tas tiek uzņemts caur lapām, dzinumiem un saknēm, un pa floēmu un ksilēmu pārvietojās uz meristēmas šūnām.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: