„Operation Pollinator” – kampaņa derīgo kukaiņu populācijas uzturēšanai

„Syngenta” atbalsta lauksaimniekus, kuri rūpējas par bišu, kameņu, taureņu un citu sugas apputeksnējošo kukaiņu uzturēšanās vietām, kas ir ļoti svarīgas daudzu kultūraugu audzēšanā.​

Augu apputeksnējošie kukaiņi ir svarīgs bioloģiskās dažādības nodrošināšanas elements ekosistēmā. Taču ar laiku dažādu vides faktoru un ar zemes izmantošanu saistītu problēmu rezultātā daudzās pasaules vietās ļoti samazinājās dažu apputeksnējošo kukaiņu sugu populācija. Tas jo īpaši attiecas uz apputeksnējošajiem bišu saimes (Apoidea) kukaiņiem, kur papildus medus nesošajai bitītei (Apis mellifera) ir arī 29 kamenes (Bombus) sugas, vairākas kamenes sugas un vairāk nekā 450 bišu saimes. Kukaiņu dzīvotņu atjaunošana un dabas resursu nodrošināšana kukaiņu apputeksnēšanai var palīdzēt apturēt šo kukaiņu iznīkšanu. Ir pierādīts, ka apputeksnēšanas kukaiņu skaita palielināšanās, kur kukaiņi ir nozīmīgs apputeksnēšanas procesa elements, veicina kultūru, tostarp augļu, dārzeņu un eļļas augu sēklu, ražu un kvalitāti. 

Kas ir „Operation Pollinator”?

„Operation Pollinator” – kampaņa augu apputeksnējošo kukaiņu populācijas uzturēšanai –parāda, ka vides apsaimniekošana un intensīva lauksaimniecība ir ne tikai savietojamas lietas, bet var būt lietderīgas gan bioloģiskās dažādības attīstībai, gan arī var nodrošināt rentabilitāti lauksaimniecībai. 

Programma palīdz lauksaimniekiem optimizēt zemes pierobežas zonu un zemas auglības zonu izmantošanu, sējot atlasītus savvaļas ziedu un zāles sēklu maisījumus, kas veido bioloģisko dažādību un palielina agrāro ekosistēmu sniegto pakalpojumu pieejamību, piemēram, apputeksnēšanu, dabīgo kaitēkļu kontroles mehānismu un augsnes racionālu izmantošanu.

Kampaņu 2001.gadā ierosināja „Syngenta” sabiedrība, kas atbalsta akadēmiskos centrus, valstiskās un nevalstiskās organizācijas, pārtikas ražotājus, kā arī tūkstošiem Eiropas un ASV audzētājiem palīdz komerciālajās lauku saimniecībās izveidot un pārvaldīt apputeksnēšanas kukaiņu dzīvotnes.

Kādu labumu sola kampaņa „Operation Pollinator”?​

 • lietderīgo augu apputeksnējošo kukaiņu populācijas palielināšanos; 
 • labības ražas un kvalitātes palielināšanos, efektīvāk apputeksnējot augus; 
 • dabisko dzīvotņu izveidošanu vienlaicīgi citiem kukaiņiem, putniem un dzīvniekiem;
 • barjeru izveidošanu, kas aizsargā augsni un ūdeni no erozijas sekām;
 • savietojamību ar vides aizsardzības mērķiem un lauksaimniecības platību vizuālās pievilcības palielināšanu.

Augus apputeksnējošo kukaiņu uzturēšanās vietu veidošana – instrukcija audzētājiem 

Vietas izvēle

Saimniecībā vieta jāizvēlas tā, lai zemes lauka nomalē, ņemot vērā vispārējo lauksaimniecības vadības procesu, tiktu nodrošināta pienācīga augu augšana un kopšana, kā arī tiktu veicināta faunas attīstīšanās. Tādā veidā nodrošinot atbilstību ES prasībām un iespējai saņemt zaļināšanas maksājumu.

1. Zema ražīguma zemes platību noteikšana. 

 • meklēt bez uzraudzības atstātas zemes platības;
 • izmantot tās zemes platības, kam raksturīgs zems ražīgums vai slikta augu augšana; 
 • izmantot tās zemes platības, kam raksturīgs zems ražīgums vai slikta augu augšana; 
 • plānot uz priekšu: piemēram, pavasara sējas darbus plānot janvārī. 

2. Labāko vietu meklēšana.

 • Apmales joslu platumam jābūt vismaz 3 m. Optimālais platums ir 6 m, bet lielākais platums – 0,5 ha uz 20 ha sējumiem.
 • Padomājiet par tādiem ainavas elementiem kā grāvji, koki lauka vidū, mežmalas, kā arī sējumu platību nomales. 
 • Puķu maisījumiem vajag sauli un ēnu, tāpēc ideāla vieta ir mežmalas dienvidu puse austrumu/ rietumu virzienā, kā arī mežmalas rietumu puse, koku dienvidu puse un ziemeļu/ dienvidu virziens. 
 • Ja ir iespēja, izvēlieties vidēju vai vieglu augsni.

Uzturēšanās vietas sagatavošana un izveidošana

Jāsagatavo neliels, stabils pamats sēšanai un jāatbrīvo tas no augu valsts, tādā veidā novēršot pārāk lielu nezāļu augšanu.

Pamata atbrīvošana no augu valsts

Apsmidzināt un (vai) nopļaut visus augošos augus, lai būtu tīra, tukša augsne. Ja nepieciešams, process jāatkārto.

Sagatavošana

Ja pirms ziemas lauks nebija aparts, puķu maisījumam paredzēto platību būtu jāapar un pēc tam jānoecē. Parasti optimāls tīrums lauku puķu sēšanai nelielās platībās ir tāds lauks, kas pirms tam sagatavots rapšu sēšanai. Ja puķu maisījuma sēšanai paredzētais lauks pirms ziemas tika aparts, pavasarī tas būtu jāapstrādā tāpat kā pirms vasaras labības sēšanai  paredzētais lauks.

Tā kā lielākajai augu maisījumu daļai ir raksturīgas smalkas sēklas, kas nav dziļi jāsēj (2 cm), pirms sējas tīrums būtu jānorullē. Tas palielinās ūdens absorbēšanos diedzējamajās sēklās.

​Sējas laiks

Labvēlīgākais laiks sējai – otrā aprīļa dekāde, kad augsne jau ir iesilusi vismaz līdz 6-7 °C temperatūrai. Tas nodrošinās ātrāku un vienmērīgāku augu dīgšanu. 

Sēšana

Pirms sēšanas sēklas rūpīgi jāsamaisa. Tāpat sējot tās nepārtraukti jāapmaisa sēšanas kastē, jo pretējā gadījumā mazās sēklas ātri nonāks kastes apakšā un tiks izsētas vispirms. Sēt 10-15 cm attālumā.

Sēklu pasūtīšana

Sēklas var iegādāties „Syngenta” klienti, kuri reģistrējušies „Agriclub” lojalitātes programmā. Punktu apmaiņas veids pret sēklu maisījumiem ir norādīts www.agriclub.lv tīmekļa vietnē.