Toprex 375 SC

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Augu augšanas regulators

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0400
Iepakojums:
4x5 l
Darbīgās vielas:
250 g/l
difenokonazols
125 g/l
paklobutrazols
Ķīmiskā klase::
triazoli
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Darbības veids:
Difenokonazols sagrauj sterolu biosintēzi šūnu membrānās. Paklobutrazols bloķē augšanas hormona giberelīna sintēzi, kas ir atbildīgs par auga normālu augšanu.
Preparāta raksturojums:
Toprex 375 SC satur divas darbīgās vielas: difenokonazolu un paklobutrazolu, kuras ir no triazolu ķīmiskās klases. Difenokonazols ir plaša spektra, lokāli sistēmiskas iedarbības fungicīds ar ilgstošu aizsargājošu un ārstējošu iedarbību, kas augā pārvietojās translamināri un nedaudz pa ksilemu. Difenokonazols, tāpat kā citi triazolu klases fungicīdi, ir DMI (demetilācijas inhibitors), kas sagrauj sterolu biosintēzi šūnu membrānās. Paklobutrazols ir augu augšanas regulators. Augā tas pārvietojās pa ksilēmu un floēmu. Tas bloķē augšanas hormona giberelīna sintēzi, kas ir atbildīgs par auga normālu augšanu. Toprex 375 SC iedarbojas arī kā augu augšanas regulators, panākot dažādus rezultātus atkarībā no pielietojuma laika: 1. Ziemas rapsī rudens apstrāde, - lai veicinātu pārziemošanu – Toprex 375 SC apstādina rapša dzinuma augšanu, bet veicina sakņu sistēmas attīstību. Rezultātā augšanas centrs paliek tuvu augsnes virskārtai, kas veicina, lai ziemas periodā tas neizsalst un augiem ir uzlabota pārziemošana. 2. Ziemas rapsī pavasara apstrāde, - lai veicinātu centrālā dzinuma lēnāku augšanu garumā, bet stimulētu labāku sāndzinumu augšanu un attīstību, kā arī, lai veicinātu rapša izturību pret veldrēšanos.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: