Vīzija, misija, vērtības


Mūsu vīzija
Kļūt par vērtīgāko vietējo augu aizsardzības līdzekļu un sēklu ražotāju Baltijā.

Mūsu misija
Attīstīt Syngenta par vienkāršu, sociāli atbildīgu uzņēmumu un uzticamu uzņēmumu:

  • Vienkāršu – Radoši meklējot un rodot labākos veidus,  labākās idejas zinātnes un biznesa situāciju risinājumos.
  • Sociāli atbildīgu – Attīstītot Syngentu, investējot projektos kā labos sadarbības veidos, nostiprinot partnerību.
  • Uzticamu – Nodrošināt ilgtspējīga lauksaimniecību ar inovatīvām izpētes metodēm un tehnoloģiju.


Mūsu pamatvērtības
Profesionalitāte - mēs padarām sarežģīto saprotamu, piedāvājot lauksaimnieku vajadzībām piemērotus risinājumus. Mēs protam novērtēt katra darbinieka spējas un zināšanas.
Iniciatīva un izaugsme - mūsu uzdevums ir maksimālu rezultātu sasniegšana, nemitīgi pilnveidojot savu sniegumu un iedvesmojot attīstībai citus.
Komandas darbs - Syngenta komanda ir vienota savās pamatvērtībās un mērķos, tādejādi uzlabojot kopējo sniegumu un nodrošinot stabilitāti visiem kopā.