You are here

Vīzija, misija, vērtības

Mūsu vīzija
Kļūt par vērtīgāko vietējo augu aizsardzības līdzekļu un sēklu ražotāju Baltijā.

Mūsu misija
Attīstīt Syngenta par vienkāršu, sociāli atbildīgu uzņēmumu un uzticamu uzņēmumu:

  • Vienkāršu – Radoši meklējot un rodot labākos veidus,  labākās idejas zinātnes un biznesa situāciju risinājumos.
  • Sociāli atbildīgu – Attīstītot Syngentu, investējot projektos kā labos sadarbības veidos, nostiprinot partnerību.
  • Uzticamu – Nodrošināt ilgtspējīga lauksaimniecību ar inovatīvām izpētes metodēm un tehnoloģiju.

Mūsu pamatvērtības
Profesionalitāte - mēs padarām sarežģīto saprotamu, piedāvājot lauksaimnieku vajadzībām piemērotus risinājumus. Mēs protam novērtēt katra darbinieka spējas un zināšanas.
Iniciatīva un izaugsme - mūsu uzdevums ir maksimālu rezultātu sasniegšana, nemitīgi pilnveidojot savu sniegumu un iedvesmojot attīstībai citus.
Komandas darbs - Syngenta komanda ir vienota savās pamatvērtībās un mērķos, tādejādi uzlabojot kopējo sniegumu un nodrošinot stabilitāti visiem kopā.