You are here

Meklēt

Amistar 250 SC

Fungicīds

Reģistrēts

Plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds plankumainību, rūsu un citu slimību...

Archer Turbo 575 EC

Fungicīds

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu...

Elatus Plus

Fungicīds

Reģistrēts

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu,...