Maxim Star 025 FS

Reģistrēts
Pēdējās izmaiņas veiktas:

Kodne

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.:
0150
Iepakojums:
4x5 l
Darbīgās vielas:
75 g/l
fludioksonils
25 g/l
ciprokonazols
Ķīmiskā klase::
fenilpirols, triazoli
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Darbības veids:
Fludioksonils un ciprokonazols ir efektīvs pret visām no ekonomiskā viedokļa būtiskajām slimībām, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes.
Preparāta raksturojums:
Maxim Star 025 FS ir kodne ziemas un vasaras kviešu un miežu sēklas kodināšanai pret slimībām, ko izraisa kviešiem: kviešu cietās melnplaukas Tilletia caries, T. foetida, kviešu putošā melnplauka Ustilago tritici, kviešu plēkšņu plankumainība Septoria nodorum, kviešu tumšbrūnā plankumainība Cochliobolus sativus, sakņu puves Fusarium spp. un sniega pelējums Fusarium nivalis miežiem: miežu cietā melnplauka Ustilago hordei, miežu putošā melnplauka Ustilago nuda, miežu lapu brūnsvītrainība Pyrenophora graminea, miežu lapu tīklplankumainība Pyrenophora teres, graudaugu sakņu puve Fusarium culmorum un citām slimībām. Fludioksonils ir plaša spektra kontaktiedarbības fungicīds ar ilgstošu iedarbību, tas tiek lēnām uzņemts sēklā un dīgšanas procesā nedaudz pārvietojas arī uz dīgstu. Ciprokonazols ir sistēmas iedarbības fungicīds un iedarbojas uz plašu sēņu patogēnu spektru, preparāts tiek uzņemts sēklā un pārvietojoties uz dīgstu, aizsargā arī to. Fludioksonils un ciprokonazols ir efektīvs pret visām no ekonomiskā viedokļa būtiskajām slimībām, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
Reģistrēts līdz: