You are here

Gudra izvēle maksimālai ražai

Jaunumi
18.05.2016

Neatkarīgs Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra pētījums 2015. gadā 


Ziemas rapšu šķirnes ‘’Visby’’ sējumā fungicīdu efektivitāti pārbaudīja sešos variantos: 1. – kontrole, 2., 3. – divi identiski varianti, apstrādāti ar vienu un to pašu fungicīdu, bet dažādās rapšu stadijās (agrīnā ziedēšanas faze AS 61, kad ap 10% ziedu galvenajā ziedkopā atvērušies un ziedēšanas vidus fāzē AS 65, kad puse no ziediem galvenajā ziedkopā atvērušies un birst vecākās ziedlapiņas), kas dotu iespēju salīdzināt efektivitāti, preparātu lietojot rapšu ziedēšanas agrīnā vai vidus etapā. Pārējos variantos (4.-6.) apstrāde ar fungicīdu veikta rapšu ziedēšanas vidus fāzē AS 65. Divus mēnešus pēc apstrādes dienas, AS 79 (pāksteņu attīstības beigās) un AS 83 (ap 30% pāksteņu un sēklu nogatavojušies), visos variantos veica baltās puves pazīmju uzskaiti. Rezultāti atspoguļoti tabulā.

Tabulas dati rāda, ka izmēģinājuma preparātu efektivitāte baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum) ierobežošanā ziemas rapšu ‘’Visby’’ sējumā augļu veidošanās un attīstības stadijā variēja no 42.1 līdz 100%, savukārt sēklu gatavošanās etapā infekcija tika ierobežota par 60.9 līdz 82.6%, salīdzinot ar kontroli. Variantos ar identisku preparātu lietojumu (2. un 3.) augstāku efektivitāti dotajos apstākļos uzrādīja preparāta lietojums rapšu ziedēšanas vidus fāzē, AS 65, kas nozīmē, ka preparātu efektivitāte atkarīga ne tikai no darbīgās vielas, bet arī no apstrādes laika. 2015. gada sezonas agroklimatiskajos apstākļos ziemas rapšiem efektīvākais laiks fungicide lietošanai bija rapšu ziedēšanas vidū, AS 65. Konkrētajā fungicīdu demonstrācijas izmēģinājumā visos variantos, kur bija lietoti fungicīdi, novēroja arī ražas un tūkstoš sēklu svara iznākuma pieaugumu, salīdzinot ar kontroli (att.).