Ziemas rudzi Dagdas novadā

Aktualitātes uz lauka

Situācija uz ziemas rudzu lauka Dagdas novadā. Rudenī augi ļoti labi sacerojuši, 7 – 8 stiebri. Pārgriežot galveno stiebru var redzēt, ka rudzi sasnieguši AS 30 , pirmais stiebra mezgls atrodas 0,5 cm virs cerošanas mezgla. Kā pirmos pavasara darbus uz šī lauka iesakām augu auguma regulāciju ar Moddus Start 0,5 l/ha, šis produkts atļauj veikt bākas maisījumus ar citiem produktiem.