You are here

ELATUS Era

Spēcīgākais karboksamīds SOLATENOLTM kombinācijā ar labāko azolu – protiokonazolu.
Reģistrētā deva: 0.75 – 1.0 l/ha