Labība, kā sārņaugs

Aktualitātes uz lauka

Neļauj sārņaugiem pārņemt ziemas rapsi! Pret labību, kā sārņaugs iesakam graminicīdu Zetrola 0.75 l/ha. Vārpatas un citu viendīgļlapu apkarošanai Zetrola deva 1.0 - 1.5 l/ha.